trıgon

Randevu Hattı

02326008666

Denizcilerin Çalışma Koşulları

İster düzenli hat taşımacılığı olsun isterse de düzensiz hat taşımacılığı şeklinde olsun, bir limandan başka bir limana sürekli olarak yük taşıyan gemi mürettebatı vakitlerinin büyük çoğunluğunu denizde geçirmektedir. Bu sebeple denizcilerin çalışma koşullarını izolasyon ve hareketlilik terimleriyle ifade etmek yanlış olmayacaktır. Denizcilik ayrıca yüksek risk grubuna dahil olan işler arasında yer almaktadır. Dünyada en çok denizci arzının sağlandığı ilk beş ülke sırasıyla Çin, Filipinler, Endonezya, Rusya ve Ukrayna olmuştur.

            Küresel olarak denizci açığı tahmininden ötürü denizcilik kariyerinin özendirilmesi, tanıtılması, denizcilik eğitiminin yaygınlaştırılması kalifiye ve yetkin işgücünün sağlanması açısından önem taşımaktadır. Österman ve Osvalder (2015) denizcilerin karşı karşıya kaldıkları sonuçları kaza/yaralanma, operasyonel rahatsızlıklar ve refah başlıkları altında toparlamıştır. Çalışmada bu sonuçlara neden olan faktörler şu şekilde sıralanmaktadır:

· Kimyasallar: Toksik ve kansorejen materyallere maruz kalma sonucu ölüm veya akut veya kronik hastalıklar.

· Gürültü: Gürültüye bağlı işitme kaybı, uyku bozuklukları.

· Titreşim: Kaymalara ya da düşmelere neden olan gemi hareketleri; daha düşük bilişsel performansa neden olan tüm vücut titreşimleri ve yorgunluk; vasküler, nörolojik ve kas-iskelet sistemi bozukluklarına neden olan el-kol titreşimleri.

· Çalışma yeri düzeni: Kaymalara ve düşmelere neden olan kötü tasarım.

· Çalışma duruşları: Yorucu çalışma duruşları sonucu ve kas-iskelet sistemi bozuklukları.

· Otomasyon: Dikkat ve bilişsel taleplerin artmasına neden olan karmaşık teknoloji; daha az etkili izlemeye yol açan makinelere aşırı güven; teknolojik araçları kullanırken kötü kararlar sonucu deniz kazaları.

· Akıl Sağlığı: Kötü performansa, kazalara ve zihinsel bozukluklara katkıda bulunan psikososyal faktörler; intihar oranlarının denizciler için yüksek bulunması.

· İş Stresi: Denizde çalışmak büyük oranlarda stresle ilişkilidir; özellikle başkaları ile ilişkiler ve ev / iş arayüzü; birçok kadın denizci cinsel taciz yaşamaktadır ve kendilerini güvende hissetmemektedir.

· İletişim: Durum bilinci eksikliği ve kötü ekip çalışması; gemide ve denizde sosyal ilişkiler; yabancı dil problemleri; ortak dil eksikliği izolasyon duygularına katkıda bulunabilir.

· İş Tecrübesi: Yetersiz eğitim ve kısa vadeli sözleşmeler operasyonel rahatsızlıklara ve yüksek kaza oranlarına katkıda bulunur.

· İş Organizasyonu: İş ve dinlenme saatlerinin zayıf organizasyonu, yorgunluğa ve yalnız çalışmaya neden olur. Bir taraftan zorlayıcı koşullar altında görevlerini yerine getiren denizciler diğer taraftan hiyerarşik bir yapı içerisinde çalışmaktadırlar.

Gemilerdeki yönetim kadrosunu gösteren grafiğe göre, beyaz yakalılar Zabitan olarak görev alırken, mavi yakalılar ise Tayfa olarak tanımlanmaktadır. Tayfa olarak tanımlanan gemi adamları Güverte Lostromosu, Makine Lostromosu, Gemici, Yağcı, Aşçı ve Kamarot yeterliklerindeki gemi adamlarıdır. Gemide çalışan tüm personele mürettebat denilmektedir            Aile, eş ve çocuklardan uzun süreli olarak uzak kalma, kişilerarası ilişkilerde kısıtlama, katı bir şekilde belirlenen hiyerarşik yapılar ve uzun vadeli izolasyon denizcilerde güçsüzlük hissi ile beraber toplum ve kültüre yabancılaşmayı beraberinde getirmektedir. Peki bu kadar olumsuzluğa rağmen denizci olmanın ardında yatan motivasyonlar nelerdir? Sunulan iyi maaş ve ödenekler en önemli motivasyon kaynağı olarak sayılabilir. Denizcilik kısa zamanda birçok yerin görülebileceği, heyecan verici mesleklerden biri olarak sayılmaktadır. Ayrıca bir süre denizde çalıştıktan sonra karada kariyere devam etme şansının olması da sayılabilecek diğer motivasyon kaynaklarından bazılarıdır

Yorumlar (0)

Whatsapp Yaz!
Tıkla Ara!